سنت دیرین

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

خانم باربارا والترز که از مجریان بسیار سرشناس تلویزیون های معتبر آمریکاست
 سالها پیش از شروع مبارزات آزادی طلبانه افغانستان داستانی مربوط به 
نقش های جنسیتی در کابل تهیه کرد. در سفری که به افغانستان داشت متوجه 
شده بود که ن همواره و بطور سنتی 5 قدم عقب تر از همسرانشان راه 
می روند.

خانم والترز اخیرا نیز سفری به کابل داشت ملاحظه کرد که هنوز هم ن پشت
 سر همسران خود قدم بر می دارند و...
علی رغم کنار زدن رژیم طالبان، ن شادمانه سنت قدیمی را پاس می دارند.

خانم والترز به یکی از این ن نزدیک شده و می پرسد: چرا شما ن اینقدر
 خوشحالید از اینکه سنت دیرین را که زمانی برای از میان برداشتنش تلاش
 می کردید همچنان ادامه می دهید؟
این زن مستقیم به چشمان خانم والترز خیره شده و می گوید:
"بخاطر مین های زمینی!"

ãäÈÚ

مشخصات

  • منبع: http://fereydoon.persianblog.ir/post/2770
  • کلمات کلیدی: ن ,والترز ,خانم ,خانم والترز
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای